METLA
SYKE
HUT
SAL
SAL
Seminaarin tavoitteena on koota yhteen monitavoitteisen päätösanalyysin tutkijoita, asiantuntijoita ja käytännön soveltajia pohtimaan päätösanalyysimenetelmien kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia ympäristösuunnittelussa. Seminaarissa tutustutaan uusiin päätöksenteon tukimenetelmiin, arvioidaan niiden soveltamismahdollisuuksia, ideoidaan ja edistetään yhteisiä tutkimushankkeita sekä suunnitellaan syksyn 2007 päätösanalyysiseminaaria. Tilaisuuteen osallistuvat tahot ovat tutkineet, kehittäneet ja soveltaneet päätösanalyysimenetelmiä jo 1990-luvun alusta lähtien.